Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gala Agrobiznesu RP 2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

      29 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się Gala Finałowa dwudziestej siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiebiorca RP 2017. Konkurs ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw wyróżniających się na wielu płaszczyznach, w tym w edukacyjnej, etycznej, biznesowej i społecznej. Kandydatów do tytułów rekomendują parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej, świata nauki, organizacje i związki branżowe. Kandydaci muszą posiadać duże doświadczenie w agrobiznesie i mieć wyjątkowe predyspozycje do sprawnego zarządzania reprezentowanym przedsiębiorstwem posiadającym silną pozycję rynkową.

Aula Kryształowa SGGW w WarszawieFot. 1. Gala Agrobiznesu 2017 - Aula Kryształowa SGGW w Warszawie

      W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się Grażyna i Andrzej Remisiewicz, Właściciele firmy TRANS-ROL zlokalizowanej w miejscowości Kruszewo-Wypychy (gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki). W uznaniu za swoje osiągnięcia otrzymali z rąk Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Minister Haliny Szymańskiej – Szefa Kancelarii Prezydenta RP zaszczytny tytuł Wzorowego Agroprzedsiebiorcy RP 2017, którego symbolem są szable oficerskie.

Fot. 2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel,
Minister Halina Szymańska, Wzorowi Agroprzedsiebiorcy RP 2017
Grażyna i Andrzej Remisiewicz z dziećmi

Fot. 3. Wzorowi Agroprzedsiebiorcy RP 2017 Grazyna i Andrzej Remisiewicz
z dziecmi Emilią i Adamem

      Przedsiębiorstwo jest autoryzowanym dystrybutorem nawozów Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen, oraz największym dystrybutorem w kraju melasowanych wysłodków, ocenianych przez hodowców jako najlepsza pasza objętościowo-energetyczna. Organizowane przez firmę szkolenia i konferencje gromadzą niejednokrotnie około 300 słuchaczy. W relacjach z otoczeniem zachowują najwyższe standardy etyczne, przeznaczają znaczne środki finansowe na działalność dobroczynną i pamiętają, powtarzając za Cyprianem Kamilem Norwidem „Żeby mierzyć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się wyszło”. Od 25 Lat TRANS-ROL jest Zawsze Blisko Ludzi, w 2011 roku Państwo Remisiewicz rozumiejąc odpowiedzialność płynącą z otrzymanego tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi zainicjowali integrację rolników i agroprzedsiebiorstw całego kraju. Dało to efekt w postaci nawiązania współpracy między regionami oraz zintensyfikowało rozwój sektora rolniczego.

      Właściciele firmy TRANS-ROL, tradycyjnie już, zorganizowali wyjazd grupy 60 podlaskich producentów rolnych na ww. wydarzenie, jak również na poprzedzające je spotkanie z Jackiem Boguckim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dyskutowano o proponowanych zmianach w działaniach Programu, a także o najbliższych naborach wniosków i trudnościach z tym związanych. Omówiono sytuację na głównych rynkach rolnych, przede wszystkim mleka i wieprzowiny. „Siłą województwa podlaskiego jest rolnictwo, dlatego też rozmowy z przedstawicielami tego regionu są bardzo ważne. Ich opinie o działaniach podejmowanych przez resort mogą być wsparciem przy wyznaczaniu kierunków dalszych działań” – powiedział po spotkaniu wiceminister Jacek Bogucki.

Fot. 4. Spotkanie podlaskich rolników z Wiceministrem Jackiem Boguckim w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowane przez Andrzeja Remisiewicza

Fot. 5. Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

      Uczestnicy mieli także możliwość wzięcia udziału w VII Konfrontacjach „Drogi do AgroSukcesu” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Konfrontacje są to spotkania na poszczególnych wydziałach uczelni podczas których wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu opowiadają o swojej, często niełatwej, drodze do sukcesu w branży rolniczej i odpowiadają na pytania uczestników.

fot-2Fot. 6. Integracja producentów rolnych, agroprzedsiębiorców i instytucji rolniczych

 

powrót do menu

160x75mediagaleriacertyfikatymapa

Grunt to urodzaj - katalog

 

baner-prawy-nawozy

polifoska.pl

baner-prawy-agrolider