Andrzej Remisiewicz odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

      W dniu 25 sierpnia br. podczas Gali Finałowej Konkursu AgroLigi Podlaskiej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył odznaczenia państwowe Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości Andrzejowi Remisiewiczowi właścicielowi firmy TRANS-ROL oraz wójtowi Nowych Piekut Markowi Kaczyńskiemu. Medale zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Andrzej Remisiewicz z medalem

      Medal jest nadawany osobom, które m.in. poprzez aktywną działalność zawodową i społeczną, przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów [1].

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

      Andrzej Remisiewicz prowadzi wspólnie z żoną Grażyną firmę TRANS-ROL zaopatrująca kompleksowo rolnictwo, jest również Członkiem Zarządu Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, którego celem jest nieustanne przyczynianie się do rozwoju i unowocześniania rolnictwa oraz działów gospodarki związanych z rolnictwem. Działalność gospodarczą prowadzi od 30 lat, od zawsze aktywnie działał i działa na płaszczyźnie społecznej na rzecz budowania stałych mechanizmów kontaktów i wzmacniania relacji pomiędzy sektorem rolniczym, biznesowym, samorządowym i naukowym. Stawia na profesjonalizm i realizację celów niezbędnych dla kształtowania ładu gospodarczego. Jego działalności przyświeca motto „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”, aktywnie wspiera lokalną społeczność, angażuje się w pomoc w rozwiązywaniu często skomplikowanych spraw instytucjonalno-prawnych.

      Andrzej Remisiewicz realizując swoje cele biznesowe, stara się systematycznie podnosić wiedzę i świadomość odbiorców środków produkcji rolnej. Temu służą, organizowane przez firmę, cykliczne konferencje i bezpłatne szkolenia dla właścicieli podlaskich gospodarstw rolnych, których wykładowcami są uznani naukowcy z różnych placówek naukowo-badawczych oraz wybitni praktycy. Andrzej Remisiewicz jest także organizatorem wielu zbiorowych wyjazdów studyjnych podlaskich rolników i agroprzedsiębiorców na ważne ogólnopolskie agrowydarzenia (Gala AgroLigi, Gala Agroprzedsiębiorca RP, Noworoczna Gala Agrobiznesu, Dożynki Prezydenckie).

      Firma TRANS-ROL oraz jej właściciele, w uznaniu swych wielkich zasług na polu biznesowo-oświatowym, byli wielokrotnie nagradzani i nobilitowani, m.in. tytułem Mistrza Krajowego AgroLigi 2011 w kategorii Firmy, EuroCertyfikatem 2011 w kategorii Certyfikat Wiarygodności Firmy oraz Medalem św. Izydora Oracza. Andrzej Remisiewicz z uwagi na swe zasługi na polu biznesowym i społecznym (m.in. jest przewodniczącym Kapituły Konkursowej AgroLigi w kategorii Firmy) został uhonorowany szablą oficerską i zaszczytnym tytułem Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2017 oraz Wybitnego Agroprzedsiębiorcy 2020, którego symbolem są buzdygany. W uznaniu dla swoich działań na niwie społecznej Andrzej Remisiewicz otrzymał m.in. w 2015 r. Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Ministra Gospodarki oraz w 2021 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. Swoimi postępowaniem promuje wzorce wysokiej kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartego na najwyższych standardach etycznych i zawodowych, w codziennym życiu prywatnym i zawodowym kieruje się mottem: „Być najlepszym – to ambicja, pomagać innym – to zaszczyt”.

Źródło:
1. www.prezydent.pl

160x75mediagaleriacertyfikatymapa

baner-prawy-200px

 

baner-prawy-nawozy

polifoska.pl

baner-prawy-agrolider